ผลงาน

ผลงานของ รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล

ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์ ดาวน์โหลด
รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ นักวิชาการชี้ถนนเมืองไทยกว่า80%อยู่ระดับอันตราย ปี 2560 ดาวน์โหลด
รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล กล่าวในหัวข้อ 20ก.ย.ดีเดย์ห้ามยึดใบขับขี่ ออกแค่ใบสั่งไปจ่ายค่าปรับ ปี 2560 ดาวน์โหลด
รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล กล่าวในหัวข้อ ปรับหนักรถบรรทุก มักง่ายจอดไหล่ทาง ปี 2560 ดาวน์โหลด
รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล กล่าวในหัวข้อ ปั้นถนนเยาวราช 3 ดาว ปี 2560 ดาวน์โหลด
รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล กล่าวในหัวข้อ พัฒนาถนนปลอดภัยช่วยชีวิต กลุ่มผู้เปราะบาง ปี 2560 ดาวน์โหลด

งานวิจัย

ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์ ดาวน์โหลด
Modeling Impacts of Traffic Information on Driver Route Choice Decision : An Empirical Analysis of Bangkok Expressway Motorists ปี 2557 ดาวน์โหลด
Influence of Daily SNS Usage on the Collection of Disaster Information and Inhabitants Behavior during Flood ปี 2557 ดาวน์โหลด
Reliability and Stability on the Numerical Analysis in Structural Equation Modeling ปี 2557 ดาวน์โหลด
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น ปี 2557 ดาวน์โหลด
ผลของการผสมเศษยางบดในมวลรวม ที่มีต่อคุณสมบัติความต้านทานการยุบตัวของแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน ปี 2557 ดาวน์โหลด
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของวัสดุพื้นทางปรับปรุงด้วยซีเมนต์เมื่อผ่านกระบวนการบ่มแบบแห้งสลับเปียก ปี 2557 ดาวน์โหลด
ผลของความชื้นและการบดอัดต่อค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุพื้นทางแบบไม่เชื่อมแน่น ปี 2557 ดาวน์โหลด
Effects of Ignition Oven Method on Aggregate Degradation in Aspalt Mixtures ปี 2557 ดาวน์โหลด
ความเข้าใจต่อป้ายจราจรตามมาตรฐานสากลในมุมมองของผู้ขับรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง ปี 2557 ดาวน์โหลด
การพัฒนาระบบสารสนเทศการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท ปี 2557 ดาวน์โหลด
มูลค่าเวลาในการเดินทาง : ผลศึกษาเชิงประจักษ์จากการสำรวจแบบ ปี 2557 ดาวน์โหลด
ความสัมพันธ์ของลักษณะที่พักอาศัย ลักษณะที่ทำงานและการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง ปี 2557 ดาวน์โหลด
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปี 2557 ดาวน์โหลด
Life Cycle Cost Analysis of Asphalt Pavement in Thailand ปี 2557 ดาวน์โหลด
Analysis of Relationship between Pavement Friction and Mean Profile Depth for Maintenance Planning ปี 2557 ดาวน์โหลด
Mulitvariate Analysis of Customer Satisfaction: A Case Study of Bangkok Mass Rapid Transit (MRT) Passenger ปี 2557 ดาวน์โหลด
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท ปี 2557 ดาวน์โหลด
การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อทดสอบค่าความลึกโพรไฟล์เฉลี่ยของผิวทางเพื่อการวางแผนงานบำรุงทาง ปี 2557 ดาวน์โหลด
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเสื่อมสภาพของโครงสร้างทางในการวางแผนงานบำรุงทางโดยวิธีวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลาดอายุการใช้งาน ปี 2557 ดาวน์โหลด
การศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลความฝืดของผิวทางจากเครื่องมือที่แตกต่างกันโดยใช้ดัชนีความฝืดสากล ปี 2557 ดาวน์โหลด


23 มกราคม 2563

ผู้ชม 266 ครั้ง

Engine by shopup.com